فلنج رزوه دار 6 اینچ

تفاوت فلنج رزوه ای و فلنج های اسلیپون در منفذ اصلی خود فلنج است که فلنج های رزوه ای دارای رزوه هستند که می تواند برای اتصال تجهیز به مخزن به کار رود. در اکثر موارد، رزوه های روی فلنج با رزوه های ایجاد شده روی لوله و یا رزوه های موجود روی تجهیز، همخوانی دارند. با اینکه این دسته از فلنج ها با استانداردهای فشاری متنوعی تولید می شوند، اما معمولا در موارد و شرایطی به کار می روند که دما و فشار بالایی مطرح نباشد. همچنین، یکی از مهمترین کاربردهای این نوع خاص از فلنج ها، در مخازنی است که دارای گازها، بخارات و نیز غبارات انفجاری می باشند.

مشخصات
  • سایز: 6اینج
  • متریال: A105
  • تولید کننده: کارخانه آرشیدا صنعت اسپادانا
  • رده: 150
  • رنگ: نقره ای

فلنج رزوه دار 6 اینچ

تفاوت فلنج رزوه ای و فلنج های اسلیپون در منفذ اصلی خود فلنج است که فلنج های رزوه ای دارای رزوه هستند که می تواند برای اتصال تجهیز به مخزن به کار رود. در اکثر موارد، رزوه های روی فلنج با رزوه های ایجاد شده روی لوله و یا رزوه های موجود روی تجهیز، همخوانی دارند. با اینکه این دسته از فلنج ها با استانداردهای فشاری متنوعی تولید می شوند، اما معمولا در موارد و شرایطی به کار می روند که دما و فشار بالایی مطرح نباشد. همچنین، یکی از مهمترین کاربردهای این نوع خاص از فلنج ها، در مخازنی است که دارای گازها، بخارات و نیز غبارات انفجاری می باشند.

سایز 6اینج
متریال A105
تولید کننده کارخانه آرشیدا صنعت اسپادانا
رده 150
رنگ نقره ای