رویداد ها

هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز و تجهیزات

تاریخ شروع: 04 آبان 1402

تاریخ پایان: 06 آبان 1402

محل و زمان رویداد: مرکز نمایشگاه های بین المللی هاینان (شهر هایکو-چین) از ساعت 11 الی 21