فلنج گلودار 6 اینج

در این نوع خاص از فلنج ها، یک قسمت لوله مانند یا همان گلویی به عنوان بدنه فلنج است که انتهای قطر این گردن با قطر لوله یکسان است. فلنج های گلودار جوشی به دلیل شکل خاص خود، از لحاظ فیزیکی اختلاف فشاری در نقطه اتصال نسبت به دیگر نقاط مخزن ایجاد نمیکنند. از طرف دیگر، معمولا قطر قسمت گلویی به صورت متناظر با قطر لوله طراحی می شود. در نتیجه، باعث اختلال در جریان ماده و نیز تغییر شکل بخش های اطراف نقطه اتصال نمی شوند. علاوه بر موارد فوق، به دلیل شکل منحصر به فرد، حتی در صورتی که این فلنج ها در تاسیسات بسیار حساس نیز ایجاد نشتی و یا هرگونه ایراد دیگر کنند، می توان با استفاده از عکس های رادیوگرافیک در لحظه، تشخیص داد که نشتی یا مشکل از کدام قسمت فلنج است. حالا اگر تمامی نکاتی که در بالا گفته شد را در کنار یکدیگر قرار دهید، می بینید که این فلنج ها به طور اختصاصی برای استفاده در شرایط محیطی مخرب مانند دماهای بسیار بالا/پایین و نیز فشارهای فوق العاده زیاد طراحی شده اند.

مشخصات
  • سایز: 6اینج
  • متریال: A105
  • تولید کننده: کارخانه آرشیدا صنعت اسپادانا
  • رده: 150
  • رنگ: نقره ای

فلنج گلودار 6 اینج

در این نوع خاص از فلنج ها، یک قسمت لوله مانند یا همان گلویی به عنوان بدنه فلنج است که انتهای قطر این گردن با قطر لوله یکسان است. فلنج های گلودار جوشی به دلیل شکل خاص خود، از لحاظ فیزیکی اختلاف فشاری در نقطه اتصال نسبت به دیگر نقاط مخزن ایجاد نمیکنند. از طرف دیگر، معمولا قطر قسمت گلویی به صورت متناظر با قطر لوله طراحی می شود. در نتیجه، باعث اختلال در جریان ماده و نیز تغییر شکل بخش های اطراف نقطه اتصال نمی شوند. علاوه بر موارد فوق، به دلیل شکل منحصر به فرد، حتی در صورتی که این فلنج ها در تاسیسات بسیار حساس نیز ایجاد نشتی و یا هرگونه ایراد دیگر کنند، می توان با استفاده از عکس های رادیوگرافیک در لحظه، تشخیص داد که نشتی یا مشکل از کدام قسمت فلنج است. حالا اگر تمامی نکاتی که در بالا گفته شد را در کنار یکدیگر قرار دهید، می بینید که این فلنج ها به طور اختصاصی برای استفاده در شرایط محیطی مخرب مانند دماهای بسیار بالا/پایین و نیز فشارهای فوق العاده زیاد طراحی شده اند.

سایز 6اینج
متریال A105
تولید کننده کارخانه آرشیدا صنعت اسپادانا
رده 150
رنگ نقره ای