فلنج اسلیپون 6 اینچ

فلنج هایی که از نوع اسلیپون هستند، معمولا فقط برای لوله ها به کار می روند. برای اتصال فلنج های اسلیپون معمولا از دو جوشکاری استفاده می شود که یکی در درون منفذ و دیگری در خارج از آن انجام می شود. در این فلنج ها، سوراخ مرکزی نسبت به قطر لوله بزرگتر است؛ به طوری که لوله از وسط این سوراخ عبور کند و با یک جوش نواری به فلنج متصل گردد. فلنج هایی که از نوع اسلیپون هستند، معمولا تحمل دمایی و فشاری به مراتب کمتری نسبت به فلنج های گلودار جوشی دارند.که یکی از مهم ترین دلایل این است که در این دسته از فلنج ها، به علت نبود قسمت گلویی، فشار موجود به طور برابر بین لوله و فلنج تقسیم نمی شود؛ بنابراین در درازمدت معمولا مقاومت کمتری نیز از خود نشان می دهند

مشخصات
  • سایز: 6اینج
  • متریال: A105
  • تولید کننده: کارخانه آرشیدا صنعت اسپادانا
  • رده: 150
  • رنگ: نقره ای

فلنج اسلیپون 6 اینچ

فلنج هایی که از نوع اسلیپون هستند، معمولا فقط برای لوله ها به کار می روند. برای اتصال فلنج های اسلیپون معمولا از دو جوشکاری استفاده می شود که یکی در درون منفذ و دیگری در خارج از آن انجام می شود. در این فلنج ها، سوراخ مرکزی نسبت به قطر لوله بزرگتر است؛ به طوری که لوله از وسط این سوراخ عبور کند و با یک جوش نواری به فلنج متصل گردد. فلنج هایی که از نوع اسلیپون هستند، معمولا تحمل دمایی و فشاری به مراتب کمتری نسبت به فلنج های گلودار جوشی دارند.که یکی از مهم ترین دلایل این است که در این دسته از فلنج ها، به علت نبود قسمت گلویی، فشار موجود به طور برابر بین لوله و فلنج تقسیم نمی شود؛ بنابراین در درازمدت معمولا مقاومت کمتری نیز از خود نشان می دهند

سایز 6اینج
متریال A105
تولید کننده کارخانه آرشیدا صنعت اسپادانا
رده 150
رنگ نقره ای