فلنج رینگ جوینت

معمولا از این فلنج ها در شرایطی استفاده می شود که نیاز به آب بندی از روش فلزی وجود داشته باشد. این شرایط معمولا زمانی مطرح است که فشار و دما بسیار بالا ( مثلا بالاتر از 600 درجه سانتیگراد) باشد. در این فلنج ها، از یک گسکت فلزی استفاده می شود که بین شیارهای مربوطه قرار میگیرد. با بسته شدن فلنج و افزایش فشار، این گسکت فلزی تغییر شکل داده و باعث ایجاد یک حفاظ آب بندی قوی فلزی می شود. برای اینکه این اتفاق روی دهد، بایستی جنس گسکت استفاده شده به مراتب نسبت به جنس خود فلنج نرم تر بوده و چکش خواری بالایی نیز داشته باشد

مشخصات
  • سایز: 6اینج
  • متریال: A105
  • تولید کننده: کارخانه آرشیدا صنعت اسپادانا
  • رده: 150
  • رنگ: نقره ای

فلنج رینگ جوینت

معمولا از این فلنج ها در شرایطی استفاده می شود که نیاز به آب بندی از روش فلزی وجود داشته باشد. این شرایط معمولا زمانی مطرح است که فشار و دما بسیار بالا ( مثلا بالاتر از 600 درجه سانتیگراد) باشد. در این فلنج ها، از یک گسکت فلزی استفاده می شود که بین شیارهای مربوطه قرار میگیرد. با بسته شدن فلنج و افزایش فشار، این گسکت فلزی تغییر شکل داده و باعث ایجاد یک حفاظ آب بندی قوی فلزی می شود. برای اینکه این اتفاق روی دهد، بایستی جنس گسکت استفاده شده به مراتب نسبت به جنس خود فلنج نرم تر بوده و چکش خواری بالایی نیز داشته باشد

سایز 6اینج
متریال A105
تولید کننده کارخانه آرشیدا صنعت اسپادانا
رده 150
رنگ نقره ای