هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز و تجهیزات

تاریخ شروع: 04 آبان 1402
تاریخ پایان: 06 آبان 1402
محل برگزاری: مرکز نمایشگاه های بین المللی هاینان (شهر هایکو-چین)
ساعت برگزاری: 11 الی 21

بندر آزاد هاینان با وسعت ۳۴۰۰۰ کیلومتر مربع بعد از تکمیل نهایی آن در سال ۲۰۲۵ به بزرگ ترین منطقه تجارت آزاد جهان تبدیل خواهد شد. فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با همکاری innovation Exhibition و مؤسسه توسعه پایدار هایا برگزار می‌کند.